Företagskulturen är inte någonting hemligt och internt som ingen utomstående kan ta del av. Tvärtom kommer detta vara någonting som personifierar verksamheten. En organisation där ledaren korrigerar minsta detalj och förväntar sig medarbetarnas underkastelse, är många gånger dömd att krackelera, eller i bästa fall vara oproduktiv. Det finns en orsak till att konsulter som frilansar har en begränsad möjlighet till uppskalning och vinster. Kort och gott kan inte en person vara bäst på allt och hinna med att vara en hel organisation på egen hand och samtidigt utveckla företaget. Ledare som detaljstyr och vägrar att släppa taget, riskerar att hamna i samma situation och de facto hämma verksamhetens utveckling i försök att göra motsatsen.

En av grundstenarna i att utveckla en verksamhet är tillit. Medarbetarna är rekryterade för att de är bra på vad de gör. Tillåt dessa personer att göra vad de är bäst på och komma till sin rätt! Givetvis har du som ledare en viktig roll när det kommer till att styra verksamheten. Se till att gå in i denna roll och var ledare! Inte organisatör, projektledare, copy, säljare etc.

När medarbetare känner tillit till dig som ledare, kan de utvecklas på sina områden och verksamheten kan utvecklas! Priset för denna tillit är att själv också visa tillit till medarbetare. Vågar du släppa tyglarna och styra med visionära tankar och ideal istället för med tvivel och osäkerhet?

1. Transparens

Det är inte längre möjligt att hålla medarbetare i ovisshet och kräva full lojalitet. Var transparent och visa förtroende för dina anställda. Det innebär inte att ventilera varje tanke och plan med alla på kontoret, utan att dela med dig av varför du tar vissa beslut och hur ni arbetar i ledningen. Resultatet är i bästa fall större delaktighet och möjlighet för anställda att tänka kreativt för gemensamma resultat.

2. Detaljer och visioner

Som ledare har du inte tid, kompetens, möjlighet eller incitament att gå in på detaljplan! Bestäm dig för hur du styr och håll dig till denna modell! Detta är inte i konflikt med ett situationsanpassat ledarskap utan ett förhållningssätt där du är tydlig med vad din position är i verksamheten. Våga höja blicken och sätt upp ramar och visioner istället för att dyka ner i andras kompetensområde. Det kan innebära stora förbättringar när kunniga personer får spelrum att utvecklas.

3. Företagskultur

Om visioner och ramar är din strategi för ledarskap, är företagskultur och atmosfär vad som gör det möjligt. Oavsett hur mycket spelrum du ger medarbetarna kommer de inte att våga utvecklas om ni inte tillåter att det kan bli fel! Arbeta med att forma en kultur där man motiverar och främjar innovation istället för att kräva gynnsamma utfall från varje idé.

4. Ge uppmärksamhet

Det är roligt att det går bra för bolaget och du som ledare har en given del i framgången. Se till att det inte stiger dig åt huvudet så du tar äran för prestationer som andra behöver bättre. Du är ledaren och kommer i många fall att berömmas sist. Du har ingenting att bevisa vilket medarbetaren kan ha. Dessutom är beröm en katalysator för organisationen.

Sist men inte minst handlar allting om att bygga en plattform där man kan skapa någonting stort tillsammans! Se till att ni har förutsättningarna för att lyckas och att inte era rutiner och mönster hämmar verksamheten och motverkar framgång. Tillitsbiten är fundamental när det kommer till företagets resultat och trivsel. Vågar du utmana dina invanda rutiner och riskera framgång?