Mattias Josefsson

Mattias Josefsson har över 15 års affärsutvecklingsuppdrag bakom sig och hjälper företag att växa utan att bli konsultberoende. Artikeln är en försmak på hans nya föreläsning "Fabriken" där han förmedlar en personlig, tragikomisk berättelse om vikten av att göra medvetna val, inte minst som ledare.